Ture Sjolander (Timeless News)


Alla Dessa Dagar

En Utrikesministers Vardag Och Verklighet
Carl Bildt

Tekniken kan revolutionera

STOCKHOLM: Välbehövlig arbetsdag hemma med att gå igenom en del av det som varit i kombination med en del av det som kommer.

Stockholm Internet Forum, som inleds med middag i Stadshuset i morgon kväll, är ju veckans viktigaste aktivitet för vår del.

Hit kommer tyckare, tänkare, tekniker och andra från ett 90-tal länder för att diskutera de olika utmaningar vi står inför när det gäller de viktiga nätfrihetsfrågorna.

Och sätter in dem också i ett utvecklingsperspektiv.

Regimer som begränsar friheten på nätet begränsar ju också sina samhällens och ekonomiers möjlighet till utveckling.

Frihet och utveckling hänger ihop – också på nätet.

Annars har dagen inneburit möjlighet att gå igenom olika frågor också med olika statsrådskollegor.

Jag satt t ex ned med justitieminister Beatrice Ask och gick igenom olika säkerhetsfrågor som ju på ett eller annat sätt berör bägge våra ansvarsområden.

I morgon är det så ny arbetsdag här hemma.

Och då kommer jag bl a att informera företrädare för olika riksdagspartier om diskussionerna om olika former av närvaro i Afghanistan efter det att den nuvarande ISAF-missionen tar slut.

Vi har ju redan överenskommelse om en möjlig principiell ram för en sådan, men det handlar ju om att på önskemål från Afghanistan självt och i samverkan med andra länder ge den ett mer konkret innehåll.

Riksdagsbeslut i den frågan är inte aktuellt förrän mot slutet av året, och morgondagens möte har mest karaktären av inledande orientering.

I morgon har jag också möte med vårt strategiska råd, och på dagordningen denna gång står olika aspekter på teknologiutveckling som kan komma att få politisk betydelse.

Vi lever ju i en tid av hisnande snabb vetenskaplig och teknisk utveckling, och det är viktigt att politiken är medveten om vad denna kan komma att innebära i olika avseenden.

Och detta är en del av den ”framtidsspaning” som jag tror kommer att bli allt viktigare – också från utrikespolitikens perspektiv.

Teknologier kan ju revolutionerna också utrikespolitikens förutsättningar.

Utvecklingen av atombomben är ju ett dramatiskt exempel i negativ bemärkelse. Utvecklingen av internet och mobil kommunikation ett minst lika dramatiskt i positiv bemärkelse.

Så det blir säkert en spännande diskussion.

Och det kommer nog att passa att gå från den och inledningen av Stockholm Internet Forum.

 1. Ture Sjolander (@newstime2010) skriver:
   

  The Carl’s,

  Var det Göring som sa: Så fort jag hör ordet Kultur, osäkrar jag min pistol.?

  Den teknologiska utvecklingen tycks ha som prioritet att utrota människor om man läser Dagens Juridik som diskuterar ämnet Drönare. What next: Nano Drones OnLine?
  I andra hand kommer tvåvägskommunikation mellan människor och på samma sätt som tidigare bara för att finna konsumenter.
  Tillverkningen av handheld mini equipment – mobiler för text eller snuttevideos – för folk att finna ut var närmaste shoppingcenter är beläget.
  Det du kallar Internet Forum öppnas och avslutas med middagar och det blir summa sumarium.
  Jag var inbjuden 1998 som talare från Australien till The World Conference on Culture i Hässeby Slott under rubriken Cultural Agenda 21, och alla babblade och ingen lyssnade. Ett litet tryckt häfte som kallades för bok producerades med UNESCO,s bistånd och därefter föll allt i glömska.
  Här sitter man i Australien med sina meriter som en volontär ambassadör för sitt gamla fosterland och Canberra lyfter inte ens på telefonluren för möjligheten till ett, som det kallas, fruktbart samarbete.
  Vad är det för revolution du kan tänka dig med dina ambassader fulla av sovsäckar?
  Där sitter du ”t.ex. med justitieminister Beatrice Ask” och går igenom era ansvarsområden utan att ens reflektera följande ansvar:
  http://www.turesjolander.com/2013.html
  Den teknlogi vi redan förfogar över synes vara mer än tillräcklig för att analysera frågor som detta:
  http://www.turesjolander.com/
  och mer förtydligat i denna statliga fadäs som ständigt förpassas in i ett väl låst Riksarkiv: http://www.sjolanders.homestead.com/
  Skall det förbli på detta sätt till dess den förträfflige medborgaren Ture Sjölander har Passed Away innan någon lyfter ett finger inom riket, och inviterar den sakkunnige mannen i landsflykt, sedan Uneso forumet.
  Ni behöver väl inte göra er mindre än vad ni är?
  Är ni rädda för er egen Regeringsform eller var klämmer skon.
  Är det svårt att vara Second In Charge i Midsommar Sverige?
  Vad säger Er högaktade Tribal Leader, han själv. Om han nu fortfarande får uttala sig?