Ture Sjolander's Poster  (Timeless News)
https://www.sites.google.com/site/turesjolander2013/
 

 

Mycket gemensamt

CANBERRA: Föga förvånande blev det en dag av bra diskussioner här.

Den började dock med att vi träffade på en känguru i ett av stadens många grönområden. Det tillhör tydligen vanligheterna att man stöter på dem på olika ställen.

Men viktigast i dag var självfallet överläggningarna och lunchen med Australiens utrikesminister Bob Carr.

Åtskilliga ämnen hanns med, och en gemensam slutsats av diskussionen var intresset av att ytterligare utveckla dialogen kring de bedömningar vi gör av olika utrikespolitiska utmaningar.

Vi ligger förvisso på olika platser och i olika regioner, men det är uppenbart att vi ser på många frågor med likartade perspektiv. Och med våra olika utgångspunkter gör det självfallet dialogen ännu intressantare.

På eftermiddagen hann jag dessutom med ett besök på Australian Strategic Policy Institute för intressant diskussion centrerad kring de olika strategiska utvecklingstendenserna i denna del av världen.

Och dessa har ju kommit mer i fokus genom USA:s tal om att förskjuta tyngdpunkten, motsättningarna kring såväl Öst- som Sydkinesiska sjön och situationen på den koreanska halvön inte minst efter den tredje nordkoreanska kärnvapensprängingen.

I morgon fortsätter jag här i Canberra bl a med ett anförande på Australian National University om europeisk global strategi, och då hoppas jag också kunna träffa en del av de svenskar som valt att studera här.

Och det blir också fortsättning på de olika mediaintervjuer som det funnits ett mycket påtagligt intresse av.

Efter en del ytterligare möten fortsätter jag sedan mot slutet av eftermiddagen till Sydney där det blir middag med den svensk-australiska handelskammaren för att fokusera mer på de ekonomiska förbindelserna mellan våra bägge länder.

Under dagen har det självfallet varit viktigt att hålla kontakt också med Stockholm i olika ärenden, och vi prövade att ha en videokonferens mellan vår ambassad här, mitt ministerkansli i Stockholm och den svenska EU-representationen i Bryssel.

Och det gick alldeles utmärkt.

 1. Dina två senaste rapporter är extraordinärt mycket vaga, och det ser ut som en blandning av gossip från dåliga svenska rådgivare här i Australien, och resultatet;  ett hastigt skummande av papperstidningsjournalistiken, som är mer splittrad än den realla politiska situation i Australien.

  Kevin Rudd kan kanske förse dig med mer kött på benen, och de påtagliga intresse för fortsatta mediaintervjuer kommer möjligvis mer att handla om hur Assangefrågan skall lösas, om jag känner den Australiska andan rätt. Huruvida samma grupp av Assangefientliga politiska partner – Reinfeldt, Clinton och Gillard – skall fortsätta driva denna häxjakt i fortsättningen som kanske mycket snart, genom valet den 14 September kan komma att radikalt ändras, även genom det kommande Svenska valet 2014.
  Det är något fundamental fel att den här typen av folkvalda representanter i varje enskilt land skapar en form av ”egna individuella globala regeringar” eller maffia gäng som skall serva dem själva och amerikanska intressen i första hand.
  Det hela börjar likna en kult.

  Varje land måste ha en egen individuell person  som ledare med egna värderingar. I annat fall är det både oansvarigt och omoraliskt.
  Sverige såväl som Australien skall arbeta för att ha vänskapliga relationer till alla övriga länder. Det är et grundkrav för den iternationell säkerheten. Allvarligt talat tror jag det är inte en dag för sent att en generationsförändring inom politiken sker med nya besättningar med ”new players”.
  Poltiken är ju inte till för era personliga karriärer utan för folkens bästa!
  http://www.turesjolander.com/