Carl Bildt

En ny värld…

STOCKHOLM: Årets Stockholm Internet Forum har just inletts med en mottagning i vackra Stadshuset, och i morgon börjar så två dagar av intensiva diskussioner om friheten på nätet och vad denna betyder också ur ett utvecklingsperspektiv.

På mottagningen träffade jag åtskilliga som talade om betydelsen av SIF förra året, och som med entusiasm såg fram mot att nu föra diskussionerna vidare.

Det som inträffat sedan dess är ju inte minst den betydande framgång vi hade med resolutionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter, men samtidigt går det inte att bortse från de allt intensivare försöken från olika regimen att kontrollera och begränsa friheten på nätet.

Själv tillhör jag dock dem som är optimister vad gäller utvecklingen.

Kraften i nätverksrevolutionen är så stor att den svårligen låter sig kontrolleras helt och hållet. Steg för steg utmanar nya nätverk gamla hierarkier, och steg för steg är det nätverken som vinner.

Och det är därför det i grunden är bra när dessa nätverk byggs ut och finns överallt – också i länder vars regimer knappast kan betecknas som öppna.

Kina är bara ett av många exempel på den saken.

Tidigare i dag satt vi några timmar i vårt strategiska råd och diskuterade olika vetenskapliga och teknologiska utvecklingar som kan komma att få också utrikespolitisk betydelse.

Det blev en hel del om det som nu kallas Big Data, om nätsäkerheten och om olika aspekter av den rasande snabba bioteknologiska och medicinska utvecklingen.

Många begrepp riskerar att ställas på huvudet under de kommande åren.

Och vi diskuterade om hur vi måste bygga vår säkerhet allt mer på att ha kunskap om dessa och andra utvecklingar i vår nära och mer fjärran omvärld.

Att vi strävar efter att vara en högteknologisk nation, men knappast klarar av att vara det på alla områden, är ju av sin särskilda betydelse i detta sammanhang.

Hur kan vi bygga rätt typ av nätverk och samarbete för att klara allt detta?

En del av detta ligger utanför den klassiska utrikespolitikens domäner, men det handlar i mycket hög grad om vår situation i en tid av rasande snabb vetenskaplig och teknologisk utveckling.

Så det var en stimulerande eftermiddag.

Och den förde omedelbart över till nätverksvärldens diskussioner under kvällen.

 kommentarer till En ny värld…

 1. Ture Sjolander (@newstime2010) skriver:
  Din kommentar inväntar granskning.

  Herding Cats.
  ”Hur kan ”vi” bygga ”rätt” typ av nätverk och samarbete för att klara allt detta?”

  Ja mycket kommer att ställas på huvudet det närmaste åren där många klassiska begrepp inom bl.a. internationell politik blir föremål för mycket stora omvärderingar.
  En del av din fråga tycker jag att jag berört här i din föregående rapport:
  http://www.carlbildt.wordpress.com/2013/05/20/tekniken-kan-revolutionera/#comments

  Det mänskliga nätverket blir som alltid en prioritet. Det tekniska nätverket med alla dess nya dimensioner är plattformerna.

  En anekdot.
  Hade en gång ett intressant möte med Stockholms högsta chef för stadsplaneringen som såg en stad som varande ett enda stort sjukhus med alla dess avdelningar. Alltså en enda stor klinik med patienter på en miljon personer.
  En annan person i detta sammanhang var den legendariska Holger Blom som frenestiskt var inne på att beautify staden för att alla innevånare skulle känna sig säkra och njuta av hela atmosfären.
  Han hade titeln Stockholms Skönhetsråd.

  Cyberymden är av en helt annan art där hastigheten och mängden blir omätbar och omättlig. Ett stort Black Hole.

  Nuvarande Politiska systemkonstruktioner
  kan mycket väl komma att bli helt föråldrade, och särskilt partipolitik kan bli ett minne blott när Val och Folkomröstningar kan verkställas regelbundet, och praktiskt tagit en gång i månaden eller till och med varje dag.
  Det är inte längre en utopi!
  http://www.turesjolander.com/

  Moral Sense.
  Nyhets Media kan vara farligare än både drönare och atombomber.
  Allt hänger på balansen i det mänskliga humanitära nätverket.


Ture Sjolander (Timeless News)